PODEĽME SA!
A POMÔŽME 2021

15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastavila ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Vďaka osobným výzvam otcov biskupov naprieč celým Slovenskom, úsiliu katolíckych žien z Katolíckeho hnutia žien Slovenska a dobrovoľníkov Spoločnosti Úsmev ako dar, organizátori tohtoročnej zbierky oslovili stovky darcov z celého Slovenska. Mnohí fanúšici tohto tradičného projektu, ale aj noví darcovia sa o tejto výzve dozvedeli najmä z prostredia sociálnych sietí. Vďaka dobrote všetkých spomínaných podporcov sa podarilo vyzbierať viac ako 29.500,- EUR.

Pomôžme budovať bývanie pre rodiny v núdzi

Organizátori podujatia ďakujú všetkým dobrodincom, kňazom a správcom farností, ktorí aj napriek zložitej vnútroekonomickej situácii každej farnosti našli spôsob, ako túto verejnú zbierku podporiť a neprerušiť ju. Rovnako organizátori tohtoročnej zbierky – Katolícke hnutie žien Slovenska a Spoločnosť Úsmev ako dar museli počas priebehu verenej zbierky hľadať efektívne a transparentné použitie vyzbieranej sumy, keďže pôvodný zámer pokračovania výstavby sociálneho bývania v Bernátovciach nezískal zatiaľ potrebné pokračujúce právoplatné stavebné povolenie. Preto organizátori tohtoročnej zbierky venujú celú vyzbieranú sumu novovzniknutej neziskovej organizácii Sociálne bývanie, n.o., ktorú spoločne založili Spoločnosť Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre nový život.

Hlavným cieľom tejto novozniknutej organizácie bude venovať sa výstavbe sociálneho bývania a v najbližších týždňoch vytipovať realizovateľný projekt na území východného Slovenska, ktorým vznikne nová kapacita sociálneho nájomného bývania. Správna rada novovzniknutej organizácie Sociálne bývanie, n.o. bude otcov biskupov ako aj širokú verejnosť prostredníctvom TKKBS a ďalších médií informovať o konkrétnom projekte sociálneho bývania, kde budú tieto finančné prostriedky transparentne použité. Ako uviedla Mária Demeterová z Katolíckeho hnutia žien Slovenska, osobne ďakuje všetkým podporovateľom tohto diela, ktorí počas 40 – dňového pôstu a ďalších týždňov mysleli na ľudí, ktorým chýba skutočný domov a praje celému tomuto projektu minimálne ďalších 15 úspešných rokov.

Verejná zbierka bola ukončená dňa 31. mája 2021.

Dostupné sociálne nájomné bývanie so sprevádzaním

Je to model dlhodobého nájomného bývania pre rodiny s nízkymi príjmami, pre ktoré je komerčný podnájom alebo úver na vlastné bývanie nereálny.  Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, práve nájomné bývanie s podpornými službami je úspešným a efektívnym spôsobom, ako chrániť rodiny pred bezdomovectvom. Umožňuje rodinám nezávisle a  stabilne bývať, hradiť si znížené nájomné a v prípade potreby využívať pomoc sociálnych pracovníkov a iných odborníkov.

AKO DOPADOL 14. ROČNÍK? PODEĽME SA! 2020

14. ročník podujatia Podeľme sa! 2020 sme začali organizovať v pôstnom období od 26.2. 2020 do 31. 5.2020 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska ako ktorýkoľvek iný. Zložitá situácia v súvislosti s koronavírusom nám ale stretávania  zamedzila. Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto náročnom pandemickom období mysleli a stále myslia na pomoc druhým. Vyzbieraná suma 25 309,75 € bola použitá na podporu týchto dvoch projektov.

Pomáhame spoločne

Sociálne bývanie Bernátovce

Vďaka prvej časti výťažku Podeľme sa! 2020 boli dokončené prvé 4 nové sociálne nájomné byty pre rodiny, ktoré si komerčné bývanie nemôžu dovoliť. Pod vedením duchovného otca Petra Gombitu poskytuje Oáza pri Bernátovciach útočisko pre viac ako 300 ľudí bez domova. V ostatných troch rokoch sa otec Peter začal venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi. Aby dali klientom príležitosť postúpiť ďalej vo svojom živote, začali realizovať projekt stavania samostatných domčekov. 

Chránime rodiny pred rozpadom

Centrum prevencie rodinných konfliktov Bratislava

Druhá časť z výnosu zbierky v roku 2020 išla na vybavenie terapeutickej miestnosti v Centre prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, kde Spoločnosť Úsmev ako dar poskytuje kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách. V našej práci sme svedkami krutého rozpadu rodín s deťmi, ktorý prináša rozsiahle následky najmä na deťoch. Odborný tím Spoločnosti Úsmev ako dar vie poskytnúť oporu a dlhodobú pomoc takýmto rodinám, aby sme odvrátili ich rozpad. 

Pôstna polievka pre núdznych

Po minulé roky sme sa počas podujatia Podeľme sa! stretávali pri pôstnej polievke. Tento rok to nebude možné, ale vďaka podpore partnerských reštaurácií odovzdáme počas pôstneho obdobia vo viacerých mestách na Slovensku pôstnu polievku ľuďom v núdzi.

- viac v ďalších správach na tomto portáli

Aktuality

Pôstna polievka v Bratislave

Pôstna polievka v Bratislave

Bratislavskí biskupi podávali pôstnu polievku v rámci zbierky Podeľme sa v stredu 15. marca  v refektári Milosrdných bratov v Bratislave.

Pôstnu polievku odovzdali núdznym na mnohých miestach Slovenska

Pôstnu polievku odovzdali núdznym na mnohých miestach Slovenska

Po minulé roky sme sa počas podujatia Podeľme sa! stretávali pri pôstnej polievke. Tento rok to nebolo možné, ale vďaka podpore partnerských reštaurácií odovzdali organizátori počas pôstneho obdobia pôstnu polievku ľuďom v núdzi vo viacerých mestách na Slovensku.„Aj...

Organizátori

Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska

Počujete o nás vďaka

Kontakt

Katolícke hnutie žien Slovenska
Mária Demeterová / / 0905 448 002

Spoločnosť Úsmev ako dar
Radoslav Dráb / / 0903 630 505

Oáza – nádej pre nový život
Peter Gombita / / 0905 202 783

© Podeľme sa!