Po minulé roky sme sa počas podujatia Podeľme sa! stretávali pri pôstnej polievke. Tento rok to nebolo možné, ale vďaka podpore partnerských reštaurácií odovzdali organizátori počas pôstneho obdobia pôstnu polievku ľuďom v núdzi vo viacerých mestách na Slovensku.

„Aj vo Veľkom svätom týždni napĺňame náš sľub – pôstnu polievku doručujeme na miesta, kde je akútne nielen posolstvo pôstnej polievky, ale aj ona sama. V predchádzajúcich dňoch tímy Spoločnosti Úsmev ako dar navštívili rôzne miesta pre núdznych v Bratislave (Betlehem sestier Matky Terezy, Maltézsky rad zbor dobrovoľníkov Slovenska, OZ Stopa – streetwork), v Trnave (Nízkoprahové centrum pre ľudí v núdzi Trnavskej arcidiecéznej charity) a v Košiciach (Útulok Emauzy Arcidiecéznej charity). Pôstna polievka putovala aj do Domu sv. Lazara, ktorý pomáha najmä matkám samoživitelkám s deťmi v núdzi a do konca týždňa ju odnesieme aj núdznym na Hornej Nitre,“ informuje Radoslav Dráb zo Spoločnosti Úsmev ako dar.

Podporiť podujatie Podeľme sa 2021 môžete aj Vy a to bezpečne z vašich domovov prostredníctvom online portáluwww.podelmesa.org.

Ako povzbudenie vám prinášame aj link s odkazom na video so slovami otca biskupa Jozefa Haľka, pravidelného podporcu Pôstnej polievky.

https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/videos/2939798769577350