PODEĽME SA!
A POMÔŽME 2024

Pozývame Vás zapojiť sa aj v tomto Pôstnom období do 18. ročníka akcie Podeľme sa! 2024. 

Domov potrebuje každý

Udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi je jedným z najzávažnejších problémov ochrany rodiny ako takej na Slovensku. 

Ochrany pred jej bezdomovectvom. Každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená chudobou. Najhoršie sú na tom domácnosti s väčším počtom detí a tie, kde sa o deti stará iba jeden rodič.

Pre zdražovanie sa ocitli v situácii, že ak zarobia do 700 eur, na jeden deň im vychádza na jedlo päť eur. Musia sa preto spoľahnúť na pomoc dobrých ľudí. Pomôžte aj Vy, prosíme, zorganizovaním pôstnej polievky vo Vašej farnosti či spoločenstve! 

Spoločne tak zachránime desiatky jednorodičovských rodín či rodín s väčším počtom detí ! 

Akciu Podeľme sa! 2024 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska, organizujú spolu Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar počas 40-dňového pôstneho obdobia na tomto darcovskom portáli. Zbierka je riadne registrovaná na MV SR. 

Výťažok z nej môžete poukázať na zbierkový účet vedený v Prima Banka Slovensko, a.s.:
Alebo cez darovaciu stránku na Darujme:

Škola s veľkým srdcom

Chcete získať prestížnu nálepku Škola s veľkým srdcom? Ste žiaci základnej alebo strednej školy? Chcete sa ja Vy podeliť? Môžete tak zorganizovať vo Vašej škole zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb, ktorými pomôžeme. 

Spoločne v núdzi rodinám s deťmi vo Vašom okolí!  Budeme radi, ak sa s nami skontaktujete na  . 

Pozvánky 

Pôstna polievka 20.3.2024 – Košice

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na tradičnú Pôstnu polievku v košickom Veritase na Dominikánskom námestí v Košiciach! Osobne vám ju podajú otcovia arcibiskupi Mons. Bernard Bober a Mons. Cyril Vasiľ, ako aj pomocný biskup otec Marek Forgáč. Príďte, prosíme, v stredu 20.3. 2024 v čase od 11:30 do 14:00 hod, vezmite so sebou svojich kolegov z práce či blízkych. Veríme, že sa budeme spoločne tešiť z toho, čo spoločne vyzbierame pre núdzne rodiny!

Tešíme sa na vás! Polievka bude skvelá! 

Sociálne bývanie Bernátovce

Centrum pre obnovu rodiny Bratislava

Organizátori

Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska

Počujete o nás vďaka