PODEĽME SA!
A POMÔŽME 2022

Pozývame Vás zapojiť sa aj v tomto Pôstnom období do 16. ročníka akcie Podeľme sa! 2022. Zložitá epidemiologická situácia súvisiaca s covidom-19 na Slovensku pokračuje. Okrem toho sa k nej pridružilo to, čo nás ani vo sne nenapadlo, vojna u našich susedov na Ukrajine.

Teplo pre naše domovy

Z benefičnej akcie Podeľme sa! už v minulosti vznikli diela, ktoré núdznym slúžia roky. Energetická chudoba a prudký nárast cien elektriny a plynu však spôsobujú, že tieto zariadenia od Bratislavy cez Rajec, Ružomberok po Jasov sa dostávajú do existenčných problémov. Chýbajú prostriedky na to, aby mohli ďalej fungovať, aby bolo teplo, aby tiekla teplá voda. Preto sme sa rozhodli venovať výťažok z tohtoročnej zbierky s myšlienkou  „Teplo pre náš domov“,  čím chceme zachrániť ďalšie fungovanie týchto zariadení. Mnohé sa ukazujú ako prepotrebné nielen pre naše matky s deťmi a rodiny v núdzi, ale už aj pre matky a rodiny z Ukrajiny.

Akciu Podeľme sa! 2022 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska, organizujú spolu Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar počas 40-dňového pôstneho obdobia na tomto darcovskom portáli. Zbierka je riadne registrovaná na MV SR.

Organizátori vopred ďakujú všetkým darcom, ktorí sa aj v tejto náročnej dobe dokážu podeliť.

Zbierkový účet:
Katolícke hnutie žien Slovenska Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642
Uzatvorenie zbierky: 31.5.2022

Pomoc zariadeniam, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi

Energetickú krízu na Slovensku avizovali odborníci skôr ako vojnu na Ukrajine. Vďaka Vašej podpore vznikli na Slovensku každý rok nové kapacity centier pomoci, ktoré sa stali domovom pre chudobné rodiny s deťmi bez domova. Keďže tieto zariadenia sú prevádzkované renomovanými právnickými subjektami, cenníky za plyn a elektrinu na tento rok sú pre nich takmer likvidačné. Tieto zariadenia zažívajú nárast cien za energie o 250 – 400%. Práve 16. ročník pôstnej zbierky Podeľme sa! bude slúžiť na zmiernenie tejto energetickej chudoby.

Neočakávanou potrebou prijať bratov a sestry z Ukrajiny aj do týchto zariadení sa téma ako udržať teplo a svetlo v týchto centrách pomoci stala ešte oveľa akútnejšou.

Zariadenia, ktorým pomôžete 

Centrum Dorka Ružomberok

Centrum Dorka Zvolen

Sociálny dom sv. Norberta Jasov

Centrum pre deti a rodiny Dominika Rožňava

Sociálne bývanie Bernátovce

Centrum pre obnovu rodiny Bratislava

Magis Prešov

Pôstna polievka

Po minulé roky sme sa počas podujatia Podeľme sa! stretávali pri pôstnej polievke. Tento rok sa to kvôli pretrvávajúcej pandémii podarilo iba na niekoľkých miestach. Ďakujeme!

Organizátori

Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska

Počujete o nás vďaka

Kontakt

Katolícke hnutie žien Slovenska
Mária Raučinová /  / 0905 472 908

Spoločnosť Úsmev ako dar
Radoslav Dráb / / 0903 630 505

© Podeľme sa!