PODEĽME SA!
A POMÔŽME 2021

Zapojte sa do 15. ročníka tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! prostredníctvom tohto portálu a pomôžte tak chudobným rodinám s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou a hrozí im reálne bezdomovectvo.

Pomôžme budovať bývanie pre rodiny v núdzi

Tohtoročný výťažok Podeľme sa! 2021 poputuje na výstavbu skromných piatich bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou a hrozí im reálne bezdomovectvo. Plánovaný jednoduchý bytový dom vyrastie v Bernátovciach v blízkosti Košíc.

Darovať môžete prostredníctvom darovacej stránky na Darujme alebo prevodom na zbierkový účet.

Zbierkový účet

Katolícke hnutie žien Slovenska, Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu – IBAN: SK5011000000002940016642

Uzatvorenie zbierky: 31.5.2021

Dostupné sociálne nájomné bývanie so sprevádzaním

Bernátovce

Súčasťou dvojpodlažnej stavby budú okrem 5 nájomných bytov aj ambulantné priestory pre prácu psychológa s mnohokrát zranenými deťmi ako aj dobrovoľnícke doškoľovacie centrum, aby mohli tieto sociálne vylúčené deti dobehnúť všetko zameškané.

Základy tejto jednoduchej stavby už máme

Vizualizácia postavenej budovy

AKO DOPADOL MINULÝ ROČNÍK?PODEĽME SA! 2020

14. ročník podujatia Podeľme sa! 2020 sme začali organizovať v pôstnom období od 26.2. 2020 do 31. 5.2020 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska ako ktorýkoľvek iný. Zložitá situácia v súvislosti s koronavírusom nám ale stretávania  zamedzila. Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto náročnom pandemickom období mysleli a stále myslia na pomoc druhým. Vyzbieraná suma 25 309,75 € bola použitá na podporu týchto dvoch projektov.

Pomáhame spoločne

Sociálne bývanie Bernátovce

Vďaka prvej časti výťažku Podeľme sa! 2020 boli dokončené prvé 4 nové sociálne nájomné byty pre rodiny, ktoré si komerčné bývanie nemôžu dovoliť. Pod vedením duchovného otca Petra Gombitu poskytuje Oáza pri Bernátovciach útočisko pre viac ako 300 ľudí bez domova. V ostatných troch rokoch sa otec Peter začal venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi. Aby dali klientom príležitosť postúpiť ďalej vo svojom živote, začali realizovať projekt stavania samostatných domčekov. 

Chránime rodiny pred rozpadom

Centrum prevencie rodinných konfliktov Bratislava

Druhá časť z výnosu zbierky v roku 2020 išla na vybavenie terapeutickej miestnosti v Centre prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, kde Spoločnosť Úsmev ako dar poskytuje kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách. V našej práci sme svedkami krutého rozpadu rodín s deťmi, ktorý prináša rozsiahle následky najmä na deťoch. Odborný tím Spoločnosti Úsmev ako dar vie poskytnúť oporu a dlhodobú pomoc takýmto rodinám, aby sme odvrátili ich rozpad. 

Pôstna polievka pre núdznych

Po minulé roky sme sa počas podujatia Podeľme sa! stretávali pri pôstnej polievke. Tento rok to nebude možné, ale vďaka podpore partnerských reštaurácií odovzdáme počas pôstneho obdobia vo viacerých mestách na Slovensku pôstnu polievku ľuďom v núdzi.

- viac v ďalších správach na tomto portáli

Organizátori

Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska

Počujete o nás vďaka

Kontakt

Katolícke hnutie žien Slovenska
Mária Demeterová / / 0905 448 002

Spoločnosť Úsmev ako dar
Radoslav Dráb / / 0903 630 505

Oáza – nádej pre nový život
Peter Gombita / / 0905 202 783

© Podeľme sa!