PODEĽME SA!
A POMÔŽME 2022

Ďakujeme, že ste sa zapojili do 16. ročníka akcie Podeľme sa! 2022. Zložitá epidemiologická situácia súvisiaca s covidom-19 na Slovensku pokračovala. Okrem toho sa k nej pridružilo to, čo nás ani vo sne nenapadlo, vojna u našich susedov na Ukrajine.

Teplo pre naše domovy

Z benefičnej akcie Podeľme sa! už v minulosti vznikli diela, ktoré núdznym slúžia roky. Energetická chudoba a prudký nárast cien elektriny a plynu však spôsobujú, že tieto zariadenia od Bratislavy cez Rajec, Ružomberok po Jasov sa dostávajú do existenčných problémov. Chýbajú prostriedky na to, aby mohli ďalej fungovať, aby bolo teplo, aby tiekla teplá voda. Preto sme sa rozhodli venovať výťažok z tohtoročnej zbierky s myšlienkou  „Teplo pre náš domov“,  čím chceme zachrániť ďalšie fungovanie týchto zariadení. Mnohé sa ukazujú ako prepotrebné nielen pre naše matky s deťmi a rodiny v núdzi, ale už aj pre matky a rodiny z Ukrajiny.

Akciu Podeľme sa! 2022 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska, organizovali spolu Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar počas 40-dňového pôstneho obdobia na tomto darcovskom portáli. Zbierka bola registrovaná na MV SR.

Organizátori ďakujú všetkým darcom, ktorí sa aj v tejto náročnej dobe dokázali podeliť.

Pomoc zariadeniam, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi

Energetickú krízu na Slovensku avizovali odborníci skôr ako vojnu na Ukrajine. Vďaka Vašej podpore vznikli na Slovensku každý rok nové kapacity centier pomoci, ktoré sa stali domovom pre chudobné rodiny s deťmi bez domova. Keďže tieto zariadenia sú prevádzkované renomovanými právnickými subjektami, cenníky za plyn a elektrinu na tento rok sú pre nich takmer likvidačné. Tieto zariadenia zažívajú nárast cien za energie o 250 – 400%. Práve 16. ročník pôstnej zbierky Podeľme sa! bude slúžiť na zmiernenie tejto energetickej chudoby.

Neočakávanou potrebou prijať bratov a sestry z Ukrajiny aj do týchto zariadení sa téma ako udržať teplo a svetlo v týchto centrách pomoci stala ešte oveľa akútnejšou.

Zariadenia, ktorým ste pomohli

Centrum Dorka Ružomberok

Centrum Dorka Zvolen

Sociálny dom sv. Norberta Jasov

Centrum pre deti a rodiny Dominika Rožňava

Sociálne bývanie Bernátovce

Centrum pre obnovu rodiny Bratislava

Magis Prešov

Pôstna polievka

Po minulé roky sme sa počas podujatia Podeľme sa! stretávali pri pôstnej polievke. V roku 2022 sa to kvôli pretrvávajúcej pandémii podarilo iba na niekoľkých miestach. Ďakujeme!

Organizátori

Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska

Počujete o nás vďaka

Kontakt

Katolícke hnutie žien Slovenska
Mária Raučinová /  / 0905 472 908

Spoločnosť Úsmev ako dar
Radoslav Dráb / / 0903 630 505

© Podeľme sa!